TREGulv

 
 

Kyst- og innlandsklimaet i Norge fører til at Chapel sine lamellgulv er den mest egnete gulvløsningen i Norge. Produktet består av 14 mm bjørkefiner og 6 mm heltre og dette fører til at gulvene ikke beveger seg som et heltregulv fordi gulvene er tilpasset et norsk klima.  Chapel produseres i Holland og er en eksponent for kvalitet og muligheter. Mulighetene kommer til uttrykk i en rekke ulike treslag med ulik etterbehandling. Dette gir mange muligheter i forhold til hvilket visuelle uttrykk og taktilitet man ønsker å formidle og oppleve i et rom.

Gulvet er laget for hånd.