Mural Maleri

 
 
 

Oppfatningen av malerkunst holder på a forandre seg. Istedenfor såkalte tempo-betonte arbeider vil man f.eks. ha mer individuelt tilpassede arbeider.

Mine kunder er Dere som har spesielle ønsker og ikke bare det som ”alle andre” har.

Jag vill bestrebe meg på å bidra til et vakkert og stimulerende miljø.

Sammen med kunden vil jeg finne balanse mellom kvalitet, tid og omkostninger for å gi hvert prosjkt en unik design.